top of page

st 15. 7.

|

Toužimská 889/D5

Kurz - logistika natáčení a časové návaznosti

Tento kurz je určen zájemcům, kteří mají zájem o práci u filmového makeupu, ale zatím nemají žádnou praktickou zkušenost z působení v realizačním týmu. Účelem kurzu je naučit základní logistiku filmového natáčení pod dohledem profesionálních lektorů včetně návštěvy ostrého natáčení.

Tento kurz je vyprodán
Zobrazit další akce
Kurz - logistika natáčení a časové návaznosti
Kurz - logistika natáčení a časové návaznosti

Čas a místo

15. 7. 2020 11:00 – 15:00

Toužimská 889/D5, Toužimská 889, 198 00 Praha 18, Czechia

O co se jedná?

 

Krátký popis kurzu 

Kurz pokrývá organizační a logistické návaznosti natáčení. Práce ve filmovém štábu má svá specifika a každý člen natáčecího týmu musí velmi přesně vědět nejenom to, co má na starosti sám, ale to také co dělají jiní a jak je rozdělena zodpovědnost mezi členy štábu. Musí se vyznat v natáčecí dokumentaci jako jsou scénáře, dispozice, kostýmáky, fotodokumentace apod. Musí se naučit hlídat časové návaznosti při natáčení obrazů, které na sebe sice navazují dějem, ale točí se v jiném čase. Člen štábu fungující jako maskérská výpomoc musí vědět, co se od něj očekává, jaké jsou jeho povinnosti a co si má hlídat. Musí se umět přizpůsobit organizaci práce na pracovišti a sdílení prostoru s jinými členy maskérského týmu.

Co se naučíte  

  1. Poznáte strukturu natáčecího týmu a naučíte se úkoly a povinnosti jednotlivých profesí v týmu. Seznámíte se s obsahem práce filmového maskéra a jeho fungováním v natáčecím týmu. Seznámíte se s pracovním prostředím (maskérnou) a specifiky práce v ateliéru a v exteriéru.
  2. Budete rozumět scénářům, naučíte se připravit na natáčení podle scénáře a dispozic, naplánovat si potřebný čas na práci podle počtu herců.
  3. Naučíte se logistiku časových návazností při natáčení souvislého děje v rozdílných časových rovinách. (scény ve filmu nebo TV seriálu se nenatáčejí podle časové souslednosti, ale podle témat a typu studia, času herců atd.). Naučíte se organizaci práce, pořizování pracovní fotodokumentace a jejímu sdílení s ostatními maskéry.
  4. Naučíte se, jak je organizováno pracoviště, kde se střídá více maskérů, jak fungují jednorázové maskérské výpomoci a co je zpravidla jejich pracovní náplní.
  5. Naučíte se pravidla pro hygienu pracoviště a maskérských pomůcek.

 Program kurzu  

A. Produkční tým a prostředí

A.1. Natáčecí tým, jednotlivé profese a postavení a odpovědnost maskéra v týmu

A. 2. Specifika práce ve studiu a exteriéru

A.2.1. Maskérské zázemí ve studiu a v exteriéru, vybavení maskéra

A.2.2. Noční natáčení ve studiu a exteriéru

B. Logistika natáčení

B.1. Scénář – Postavy, scény, efekty, časová náročnost

B.2. Natáčecí den

B.2.1. Dispozice, obrazy, 

B.2.2. Příprava před natáčením 

B.3. Návaznosti

B.3.1. Pořadí obrazů v čase, návaznosti líčení a účesů dle obrazů

B.3.3. Pořizování dokumentace provedené práce a její online sdílení s ostatními

B.4. Organizace pracoviště a pomůcek

B.4.1. Střídání maskérů na pracovišti

B.4.2. Maskérské výpomoci

B.4.2. Hygiena pracoviště

C. Praktická část 

C.1. Workshop

C.2. Závěrečná zkouška

Ostatní informace 

Cena kurzu je 4.500, - Kč

Pro získání garantovaného místa v kurzu je potřeba uhradit rezervační zálohu ve výši 2.000, - Kč na účet společnosti FX Crusaders s.r.o. č. ú. 115-4278500227/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilního telefonu, který jste zadali při předběžné online registraci do kurzu Zbývající část 2.500, - Kč musí být uhrazena nejpozději v den zahájení kurzu. 

Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu „Logistika filmového natáčení”.

Studio FX Crusaders se specializuje na speciální filmové make-up efekty. Se studiem spolupracují přední čeští specialisté na filmové speciální make-up efekty, např. David Šesták, umělecký maskér všech částí známé TV show Tvoje Tvář má známý hlas. Studio v současné době nabírá trvalé i příležitostné spolupracovníky a chce dát příležitost zajímavé práce u filmu zájemcům z řad začínajících maskérů a mladých vizážistů/vizážistek.  

Kontakty

+420 724 026 655 (Lucka)

+420 723 273 373 (Monika),

email: kurzy@fxcrusaders.academy 

web studia: www.fxcrusaders.studio

Sdílet událost

bottom of page