top of page

so 25. 7.

|

Toužimská 889/D5

Základy speciálních make-up efektů III. - lifecasting, 3D formy, barvení silikonu

Kurz Základy filmových make-up efektů III. je pokračováním kurzu Základy speciálních make-up efektů II., a je zaměřen na další, složitější oblasti speciálních make-up efektů - lifecasting, 3d formy, výrobu pleší a barvení povrchů silikonu

Tento kurz je vyprodán
Podívejte se na volný termín
Základy speciálních make-up efektů III. - lifecasting, 3D formy, barvení silikonu
Základy speciálních make-up efektů III. - lifecasting, 3D formy, barvení silikonu

Čas a místo

25. 7. 2020 11:00 – 29. 7. 2020 15:00

Toužimská 889/D5, Toužimská 889, 198 00 Praha 18, Czechia

O co se jedná?

  

Kurz Základy filmových make-up efektů III. je pokračováním kurzu Základy speciálních make-up efektů II., a je zaměřen na další, složitější oblasti speciálních make-up efektů:

1. Frekventanti kurzu si vyzkouší lifecasting – odlévání masek z obličeje i celé hlavy. Odlévání pomocí alginátu, sádry i silikonu. Vyzkouší si odlévání tváře i celé hlavy. Naučí se vyrábět pleše a aplikovat je na zadní část hlavy (porostlou vlasy) líčené osoby. Naučí se vyrábět skořepinové pozitivní modely z negativních uzavřených 3D forem, odlévat končetiny těla a části tváře (nos, uši) a vyrábět 3D formy.

2. Nakonec si vyzkouší barvení silikonu pomocí speciálních barev a technik k tomuto určených. (Alkoholem aktivované barvy, pigmenty určené k barevní silikonu – např. Silc Pig nebo barvení silikonu silikonem apod.).

Certifikace

Po úspěšném zakončení kurzu obdrží absolventi certifikát Akademie FX Crusaders o absolvování kurzu  “ Základy speciálních make-up efektů III. – lifecasting, 3D formy, pleše, barvení silikonu“.

Program kurzu 

Doba kurzu je 5 dní po 8h, tj. celkem 40h

1. Den

1.1. Teorie, materiály a vybavení k odlévání obličeje

1.2. Příprava osoby k odlití obličeje 

1.3. Aplikace silikonu na obličej

1.4. Výroba podpůrné skořepiny

1.5. Sejmutí hotové formy

2. DEN

2.1. Teorie výroby pleší, používané materiály, pomůcky a vybavení 

2.2. Výroba pleše

2.3. Příprava osoby k odlití celé hlavy – aplikace pleše

2.4. Odlití masky, vytvoření dvoudílné podpůrné skořepině

2.5. Sejmutí hotové formy

3. DEN 

3.1. Teorie výroby 3D modelů lidských končetin a některých částí obličeje

3.2. Seznámení s materiály (Silikony, algináty, polyuretany atd., adhesiva, barvy, separátory, fixátory atd.)

3.3. Barvení silikonových směsí před litím – pigmentace a flocking

3.4. Výroba negativní silikonové formy pro 3D protetickou pomůcku 

3.5. Odlití pozitivního odlitku končetiny

4. DEN

4.1. Teorie barvení silikonových povrchů a seznámení se s rozdílnými barvivy

4.2. Technika barvení – pigmenty, silikony a nanášení barviva ve vrstvách, ředění barev, 

4.3. Praktická část 

5. DEN

5.1. Praktický workshop

5.2. Závěrečná zkouška

   

Co se naučíte

A. Lifecasting – odlévání přímo na lidském těle

B. Vyrábět a správně aplikovat na hlavu pleše

C. Vyrábět 3D formy k výrobě protetických končetin a částí těla (hlavy a tváře)

D. Barvit silikon pomocí speciálních barev, pigmentů a silikonu

Cena kurzu a úhrada kurzovného

Cena kurzu je 35.000, - Kč

Pro zajištění garantovaného místa v kurzu je potřeba uhradit rezervační zálohu ve výši 15.000, - Kč na účet společnosti FX Crusaders s.r.o. č. ú. 115-4278500227/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilního telefonu, který jste zadali při předběžné online registraci do kurzu Zbývající část 20.000, - Kč musí být uhrazena nejpozději v den zahájení kurzu (je možné uhradit v hotovosti na místě v den zahájení kurzu. Maximální počet uchazečů je omezen. 

Absolventi, kteří u nás absolvovali kurz Maskérské výpomoci, dostávají 20% slevu. 

Ostatní informace

 

Součástí kurzu jsou i studijní skripta v rozsahu více než 100 stran s detailními popisy probírané i procvičované látky. Veškeré texty jsou v češtině a jsou koncipována také jako referenční materiál, obsahují popisy materiálů a výrobků, které jsou standardem ve filmové maskérské branži. Popisují návody, postupy i triky, které za normálních okolností zkušení filmoví maskéři považuji za svá tajemství a nesdílejí je s okolím. Skripta obsahují detailní technické popisy silikonových výrobků na trhu, specializovaných barev pro barvení kůže, odlévacích materiálů apod. Popisují ucelené řady výrobků pro filmový make-up od takových výrobců jako je Smooth-On, Polytek, PPI a dalších. Méně zkušení čtenáři ocení mnoho rad, postupů i návodů, jak se vyhnout zbytečným chybám hned v počátku.

Sdílet událost

bottom of page